تاریخچه شرکت

شركت بهساز نگهدار شهر (سهامی خاص) در تاريخ 1388/8/20 طي شماره 363443 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شایان ذکر است که ۵۱ درصد سهام شرکت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان تهران و ۴۹ درصد شرکت تعاونی شهریار می باشد.

اين شركت يكي ازشركت های وابسته به شرکت تعاوني توليدي و توزيعي كاركنان شهرداري تهران (شهريار) مي باشد، كه در زمينه هاي خدمات شهري ، فضاي سبز و محيط زيست درقالب پروژه هاي طرح مكانيزه خدمات شهري، توسعه و نگهداري فضاي سبز، بازيافت مواد پسماند، ساماندهي مشاغل و صنايع شهر در مناطق، سازمان ها، ادارات كل و شركت هاي وابسته به شهرداري تهران فعال است.

شرکت بهساز نگهدار شهر بهره برداری از مراکز معاینه فنی خودروهای تهران را از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ لغایت دی ماه سال ۱۳۹۱ بر عهده داشته است.

الف برندسازي در حوزه فعاليت هاي تعريف شده در كلان شهر تهران.

ب تلاش براي ايجاد منابع درآمدي پايدار در راستاي منافع صاحبان سهام.

ج - مشاركت با مناطق و سازمان ها ، ادارات كل و شركت هاي وابسته به شهرداري تهران و نیز ساير كلان شهرها در راستاي اجراي پروژه هاي خدمات شهري ، فضاي سبز و فني و عمراني .

د- مشاركت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي در پروژه هاي مشاركتي.

هـ - فعال در زمینه های خدمات شهری، نیروی انسانی، زیباسازی، نورپردازی، مبلمان شهری و مطالعات و مشاوره خدمات فنی پروژه های شهری